ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

image

โรงไฟฟ้า EGAT

COD แล้ว 21 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 0 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 0 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 13,582.362 MW

image

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)

COD แล้ว 13 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 2 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 0 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 19,948.500 MW

image

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

COD แล้ว 155 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 6 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 10 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 9,953.667 MW

image

ผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ

COD แล้ว 9 โครงการ
ลงนามแล้วแต่ยังไม่ COD 2 โครงการ
อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 0 โครงการ
พลังไฟฟ้าทั้งหมด 5,880.900 MW


ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563